Auja-Windur

Visuell KommunikatørLooking for new opportunities
 

Hvem er jeg? 

Jeg er en allround visuell kommunikatør, med god penn og svært godt utviklet visuelt blikk. Min kompetanse strekker seg fra grafisk design, interaksjons-design og brukeropplevelse, til tekstarbeid, strategi og prosjektledelse.


Det ligger i selve navnet; visuell kommunikasjon handler om å presentere innhold gjennom tekst, bilder og grafikk, for å overbringe budskap på en enkel og forståelig måte som kommuniserer til og med målgruppen. 


Javisst, design er et fag som kan læres, og øyet kan trenes opp til å se forskjell på god og dårlig visuell kommunikasjon. Likevel, til syvende og sist handler det om evnen til å sette seg inn i de ulike målgruppenes behov, og deretter skape innhold som møter og ivaretar disse behovene.  

Hva betyr Auja-Windur?

Auja-Windur er den urnordiske formen av navnet mitt Øyvind. 

Navn: Øyvind Blindheim

Fødselsdato: 06.08.1975

Arbeidserfaring 

Visuell kommunikasjon har gått som er rød tråd gjennom hele mitt profesjonelle arbeidsliv, fra starten som grafisk designer, til min nåværende rolle som Content Manager. Hovedfokus har vært å bygge kjennskap, lojalitet og et godt etterlatt inntrykk til de ulike merkevarene jeg har jobbet for og med. 

Content Manager – Marketing Operations

Harald A. Møller

01.05.2019 – 01.07.2020

Hovedoppgaver:

Bygge kjennskap og lojalitet gjennom å skrive, produsere og bestille helhetlig content til kundedialogløpene til HAMs ulike målgrupper. Sette opp skisser og prototyper av alle eDMer i kundedialogløpene med ekte innhold. Ivareta retningslinjer, stil og tone for de ulike merkevarene VW, VW Nyttekjøretøy, Audi, SKODA og Seat. Sette opp design og maler for Ad-hoc-utsendelser. Prosjektledelse og koordinering av innholdsproduksjon. 

Nettredaktør

LHL

01.11.2017 – 01.07.2018

Hovedoppgaver:

Skrive og tilrettelegge innhold for nettsidene til LHLs ulike foretak; LHL, LHL Astma og Allergi, LHL Hjerneslag og LHL-sykehuset Gardermoen. Ansvarlig for migrering av innhold fra Feiring- og Glittreklinikken over til LHL-sykehuset Gardermoen

Kommunikasjonsrådgiver 

LHL

01.02.2017 – 01.11.2017

Hovedoppgaver: Bygge kjennskap og lojalitet til LHL. Overordnet ansvaret for LHLs visuelle identitet, stil og tone. Innholdsproduksjon av både tekst og bilder til trykk og LHLs digitale flater. Prosjektledelse for skilting av nye lokaler NIMI Ullevål i ny profil. 

Grafisk Designer

KLP

01.10.2007 – 01.02.2017

Hovedoppgaver:

Bygge kjennskap og lojalitet til KLP gjennom å forvalte og utvikle KLPs visuelle identitet, stil og tone. Produsere, og følge opp produksjonen av alle trykksaker og stationaries. Ansvarlig for fotoopptak av profilbilder i samarbeid med designbyrå. Ansvarlig for KLPs markedsbase (DAM-løsning). Design og interaksjonsdesign av Intranett. Deltaker i mange ulike design- og utviklingsprosjekter, skilting, foliering og annen profilering.

Arbeidsprøver 

De siste årene har jeg jobbet mest med innholdsproduksjon i form av tekstlig innhold. Mye av tiden har jeg også jobbet med utforming av strategier, og prosjektledelse rundt innholdsproduksjon. Men som grafisk designer, har jeg også vært innvolvert i design, skissing og prototyping. Her er noen arbeidsprøver fra mitt yrkesliv.