Auja-winduR

Auja-winduR er den opprinnelege urnorske forma av Øyvind.

Syntes difor det er eit godt namn på ei foretak som er starta og drive av meg.

Her tilbyr eg tjenester som:

Grafisk design
Digital design
Interaksjonsdesign
Drifting av sosiale medier

I tillegg kan eg tilby prosjektleiing og prosjektplanlegging.