PROSJEKTER JEG HAR JOBBET MED

Jeg har lang og god erfaring med både å lede og å levere inn til prosjekter. Med hånden på hjertet kan jeg si at de prosjektene jeg har hatt størst glede av å jobbe med, har vært prosjekter med en tydelig retning og tydelige mål.

En tydelig retning krever også tydelig prosjektledelse, både for å ivareta kvaliteten til leveransene, men også for å sørge for at prosjektet leverer til tid. 


ham

Kundereisen "Leasingløpet" for Harald A. Møller


Bakgrunn: Når en kunde inngår en kontrakt om leasing av bil, binder de seg

også til et sett med oppgaver de plikter å utføre i løpet av leasingperioden.

Dette handler i stor grad om å ta godt vare på bilen. Dette er plikter som: 


  • Følge servicer
  • Holde seg innenfor valgt kjørelengde
  • Utbedre småskader i glass og karosseri
  • Levere tilbake bilen grundig nedvasket innvendig og utvendig
  • Levere tilbake alt utstyr bilen ble levert ut med. 


Utfordring:
Det oppstår ofte uenigheter mellom selger og kunde når en leasingbil skal leveres tilbake. Det dreier seg i stor grad om at kunde ikke har utført sine plikter som leasingkunde. Dette kan da føre til en stor tilleggsregning, eller "leasingsmell".

De verste tilfellene har havnet i media, noe som både kan påvirke omdømmet negativt, men som i første rekke skader kundeforholdet.  


Innsikt: Kunde mottar ingen kommunikasjon under leasingløpet, kun et fysisk brev med varsel om tilbakelevering 4 md. før innlevering. Da kan det allerede være for knapt med tid til å utbedre skader. Med andre ord: "Vi spiller kunden dårlig".


Oppgaver og mål: Hjelpe kunden til en "smertefri tilbakelevering av leasingbil". Gjøre lojalitetsskapende aktiviteter slik at kunde inngår nytt kundeforhorld. 


Hvordan nå målet?: Skape god kundedialog og bygge lojalitet, ved å gi kunde relevant og riktig informasjon til riktig tid i leasingløpet, slik at kunde får tid nok til å uføre oppgavene i sitt bilhold. Målet er altså både å sørge for at kunde føler seg ivaretatt, og at det ikke oppstår uenigheter ved tilbakelevering. 


Løsning: Skreddersy et kundedialogprogram der både selger og kunde er aktivt involvert underveis i leasingløpet.


Min rolle i prosjektet: 

Jeg utarbeidet ført et innsiktscase, der jeg identifiserte hovedutfordringer, og smertepunkter hos selger og kunder. Deretter kartla jeg kundes plikter i leasing-perioden og hva slags informasjon de får underveis. 


Deretter satte jeg opp prototyper av de ulike dialogløpene, og skrev tekst og innhold som ivaretar både selgers og kundes interesser. I tillegg så jeg på mulighetene for mersalg av relevant tilleggsutstyr og verkstedtjenester til kunde.

I tillegg så jeg på mulighetene for mersalg av relevant tilleggsutstyr og verkstedstjenester til kunde. 


Prototypene ble så sendt på høring ut til forhandlerne for deres faglige tilbakemeldinger, deretter justert, og nå er første faser av dialogløpet live. 


Av konkurransehensyn kan jeg ikke legge ut konkrete eksempler fra dialogen. Men jeg gir gjerne en demo av prototyper ved forespørsel. Nettsider for LHL-sykehuset Gardermoen


Bakgrunn: Da LHL bygget nytt sykehus på Gardermoen, ble Feiring- og Glittreklikkene, også kjent som LHLs rehabiliteringssentre for hjerte- og lungesyke, lagt ned lokalt og all virksomhet ble flyttet og samlokalisert i det nye sykehuset.

Samlokaliseringen innbar også sammenslåing og flytting av nettsidene til Feiring- og Glittre over til den nye nettsiden til sykehuset.

 

Innsikt: Feiring- og Glittre har en stor plass, bokstavelig talt i manges hjerter.
Det ble derfor mye støy og uro i forkant av flyttingen, ikke bare fordi de ansattes hverdag ble berørt, men også fordi brukerne fryktet at tilbudet skulle endres. Vi måtte derfor i stor grad bruke de gamle nettsidene til å informere om endringene, og trygge brukere, samtidig som vi begynte å flytte over innholdet på de underliggende sidene. Det betydde bl.a. å lage egne moduler som omtalte flyttingen, som kunne brukes både på forsider og underliggende sider.

 

Vi oppdaget også tidlig at både Feiring- og Glittre omtalte hverandres produkter og tjenester gjensidig, men da sett fra eget ståsted. I praksis betydde det at det fantes mange tilfeller av tekster og artikler som hadde likt tema men som ble beskrevet ulikt. For å avdekke denne type duplikater måtte vi søke på ord og temaer, og deretter bestemme hvilke tekster som skulle få leve videre.

 

Oppgaver og mål:

Vårt mål, var å sømløst integrere de ulike virksomhetene i et felles nettsted, et nettsted som også skulle markedsføre nye tilbud og forretningsområder for sykehuset.

Hovedoppgavene var først og fremst å ivareta og migrere innhold fra de gamle til de nye sidene, språkvaske og redigere innhold og slette sider som var utdaterte.
En del av jobben som litt ble større enn forventet, var å skifte ut kontaktinformasjon i adresser, telefonnummer og ikke minst kontaktskjemaer.

 

Et sideordnet mål var å informere om endringene, og samtidig passe på at alt eksisterende innhold var tilgjengelig under migreringen.

 

Hvordan nå målet:

Med knappe ressurser og begrenset med tid til rådighet, satte vi opp en stram prosjektplan med en oversikt over alle sidene. Deretter tok vi en vurdering av de ulike sidene for å kunne prioritere de viktigste først. Vi måtte også involvere fagpersonell for å kvalitetssikre innholdet, og egne fagprosjektgrupper ble derfor etablert.

 

 

Løsning:

Istedenfor en ”big-bangløsning” der hele nettstedet ble lansert samtidig, jobbet vi heller med små iterasjoner og kontinuerlig forbedringer. Ved aktivt å bruke Siteimprove, kunne vi enkelt både søke og endre innhold som telefonnummer og adresser, og det var også enkelt å søke etter emne- og fagområder for å enklere å kunne navigere og finne frem til innhold.

Min rolle:
Som nettredaktør var det min rolle å revidere og gå gjennom eksisterende innhold, skrive nye artikler, og å sørge for at enhetlig språklig stil og tone ble fulgt. Jeg jobbet også aktivt med å sette opp nye sider, migrere over gamle, og å slette gamle og overflødige sider. Jeg fikk slik grundig erfaring både i publiseringsløsningen Episerver, men også i bruken av Siteimprove for å avdekke feil og mangler i både innhold og struktur.

Skribent med egen spalte – "Skråblikk" i BLIKK!

 

I litt over 2 år skrev jeg en månedlig spalte i livsstilsmagasinet BLIKK. I denne spalten fikk jeg relativt frie tøyler til å skrive om livet som "nyutsprungen homse" i voksen alder, og de gledene og utfordringene dette innebar for meg.

Samtidig som jeg skrev om mine personlige erfaringer og opplevelser, flettet jeg alltid inn dagsaktuelle temaer, og slik ble spalten også en speiling av samtiden og de strømningene som beveget seg der, enten det gjald innenfor populærkultur, politikk eller andre viktige temaer.


Gjennom denne muligheten, oppdaget jeg min indre fortellerstemme, og det var veldig gøy å få tilbakemeldinger både om at det var morsomt å lese spalten min, men også at det var mange som kjente seg igjen i det jeg skrev. Og slik fikk også spalten en større mening utover min egen fortellerlyst.